Szerzői jogok

Azzal, hogy belép az egeszseg-megorzes.hu weboldal valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha külön nyilatkozatot nem tesz annak vonatkozásában.

A egeszseg-megorzes.hu weboldalon található tartalom Bodnárné Mazin Mariann ev. (a továbbiakban: tulajdonos) szellemi tulajdona (kivéve a külső hivatkozások tartalmai, ezeknek minden esetben feltüntetjük származását).

A tulajdonos fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A egeszseg-megorzes.hu weboldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is (kivételt képeznek azok az oldalak, ahol mi magunk lehetőséget adunk Facebook-os megosztásra, elküldésre).

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és az ebből eredő kár megtérítését.

A egeszseg-megorzes.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.